Łączna liczba wyświetleń

Posty TOP na blogu

Wywiady z Użytkownikami Fellow zakażonymi wirusem HIV

tekst alternatywny

34. Kwalifikacja wojskowa - komisja lekarska

Każdy mężczyzna w wieku 18-19 lat podlega obowiązkowi stawienia się do KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ. Po przeprowadzeniu badania przez komisję lekarską orzeka się kategorię wojskową i wydaje książeczkę wojskową.


Opublikowano: 30.01.2017 r.


Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

Kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy.
Kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.
Kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy.
Kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom.
164 Użytkowników Fellow odpowiedziało w ankiecie jaką kategorię wojskową otrzymali podczas kwalifikacji wojskowej przez komisję lekarską.

Czy odbyli zasadniczą służbę wojskową?
Jak u mnie przebiegała komisja lekarska w celu porównania z Waszymi?

Wchodziło się po 4 mężczyzn, rozbierasz się do bielizny:
1) waga i wzrost, pomiar klatki piersiowej
2) ciśnienie tętnicze
3) masz przejść kawałek, sprawdzają postawę i ewentualne płaskostopie, zamykasz oczy i palcem wskazującym dotykasz czubka nosa
4) badanie za parawanem - bielizna do kolan opuszczona, oglądają czy genitalia są w porządku, jądra na miejscu, ich ilość i masz zakaszleć; potem stajesz tyłem do lekarza, pochylasz się i masz zakaszleć, sprawdza się zachowanie zwieracza oraz w kroczu pewnego pkt.
5) badanie okulisty
6) badanie internisty
7) badanie na daltonizm. 
Dostajesz książeczkę z odpowiednim wpisem orzeczonej kategorii. Otrzymałem kategorię A.

Również może być wymagane badanie specjalistyczne z czym będziesz skierowany na konsultacje specjalistyczne do lekarzy. 

Komisje lekarskie działają jako Powiatowe Komisje Lekarskie, dlatego mają zasięg tylko na cały powiat. Jednak badania mogą się różnić w Powiatowych Komisjach Lekarskich. 

                VIDEO z 2018 r.

1.
Powiatowa Komisja Lekarska we Włocławku.  
2.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kozienicach. 


VIDEO z 2017 r.

1.
Powiatowa Komisja Lekarska we Włocławku.  


2.
Powiatowa Komisja Lekarska w Jarocinie. 


3.
Powiatowa Komisja Lekarska w Tarnobrzegu. 


4.
Powiatowa Komisja Lekarska w Ełku. 5.
Powiatowa Komisja Lekarska w Chrzanowie.  


6.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kozienicach. 
7.
Powiatowa Komisja Lekarska w Ostródzie. 
8.
Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie. 
9.
Powiatowa Komisja Lekarska w Świnoujściu. 10.
Powiatowa Komisja Lekarska w Białymstoku. 
Jak PRZEBIEGAŁA u Ciebie komisja lekarska? 
Jaką kategorię wojskową Tobie orzeczono?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Każdy komentarz jest moderowany przez autora bloga Karol Carl.
Możesz dodawać komentarze jako Anonimowy.